CVE Vulnerabilities

CVE-1999-0003

Published: Apr 01, 1998 | Modified: Oct 30, 2018
CVSS 3.x
N/A
Source:
NVD
CVSS 2.x
10 HIGH
AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C
RedHat/V2
RedHat/V3
Ubuntu

Execute commands as root via buffer overflow in Tooltalk database server (rpc.ttdbserverd).

Affected Software

Name Vendor Start Version End Version
Irix Sgi 5.3 5.3
Irix Sgi 6.1 6.1
Irix Sgi 6.4 6.4
Ted_cde Tritreal 4.3 4.3
Irix Sgi 5.2 5.2
Irix Sgi 6.0 6.0
Irix Sgi 6.3 6.3
Irix Sgi 6.2 6.2

References