CVE Vulnerabilities

CVE-2017-18319

Published: Jan 03, 2019 | Modified: Jan 10, 2019
CVSS 3.x
5.5
MEDIUM
Source:
NVD
CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N
CVSS 2.x
2.1 LOW
AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N
RedHat/V2
RedHat/V3
Ubuntu

Information leak in UIM API debug messages in snapdragon mobile and snapdragon wear in versions MDM9206, MDM9607, MDM9615, MDM9625, MDM9635M, MDM9645, MDM9650, MDM9655, MSM8909W, SD 210/SD 212/SD 205, SD 410/12, SD 425, SD 427, SD 430, SD 435, SD 450, SD 615/16/SD 415, SD 625, SD 650/52, SD 800, SD 810, SD 820, SD 835, Snapdragon_High_Med_2016.

Affected Software

Name Vendor Start Version End Version
Mdm9206_firmware Qualcomm - -

References