CVE Vulnerabilities

CVE-2017-18323

Published: Jan 03, 2019 | Modified: Jan 10, 2019
CVSS 3.x
5.5
MEDIUM
Source:
NVD
CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N
CVSS 2.x
2.1 LOW
AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N
RedHat/V2
RedHat/V3
Ubuntu

Cryptographic key material leaked in TDSCDMA RRC debug messages in snapdragon automobile, snapdragon mobile and snapdragon wear in versions MDM9206, MDM9607, MDM9615, MDM9635M, MDM9640, MDM9645, MDM9650, MDM9655, MSM8909W, MSM8996AU, SD 210/SD 212/SD 205, SD 410/12, SD 425, SD 430, SD 450, SD 615/16/SD 415, SD 625, SD 650/52, SD 712 / SD 710 / SD 670, SD 820, SD 820A, SD 835, SD 845 / SD 850, SDA660, SDX20, SXR1130.

Affected Software

Name Vendor Start Version End Version
Mdm9206_firmware Qualcomm - -

References