CVE Vulnerabilities

CVE-2021-26860

Published: Mar 11, 2021 | Modified: Dec 29, 2023
CVSS 3.x
7.8
HIGH
Source:
NVD
CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
CVSS 2.x
4.6 MEDIUM
AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P
RedHat/V2
RedHat/V3
Ubuntu

Windows App-V Overlay Filter Elevation of Privilege Vulnerability

Affected Software

Name Vendor Start Version End Version
Windows_10 Microsoft 20h2 20h2
Windows_10 Microsoft 1809 1809
Windows_10 Microsoft 1909 1909
Windows_10 Microsoft 2004 2004
Windows_server_2016 Microsoft 20h2 20h2
Windows_server_2016 Microsoft 1909 1909
Windows_server_2016 Microsoft 2004 2004
Windows_server_2019 Microsoft - -

References